Yksityisyyden suoja

Rekisteriseloste
 
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 7.12.2019
 

 1. Rekisterin pitäjä
  Piiku Oy
  Piesalantilantie 17
  41900 Petäjävesi
   
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Eeva Piesala
   
 3. Rekisterin nimi
  Piiku Oy:n asiakasrekisteri
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  piiku.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen.
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten: 
 • etu- ja sukunimi, asiakasnumero
 • osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)
 • internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
 • tilausten postin seurantatiedot
   
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi Piiku.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
   
 2. Tietojen luovutus
  Verkkokaupan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 3. Rekisterin suojaus
  Rekisteriä pääsevät käsittelemään vain verkkosivuston ylläpitäjät.
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Asiakassuhde / Suostumus